23-27.4.2018
________________ליעוץ והרשמה : רונית
dmesse@yonipro.com    03-6492050


תערוכת האינטרא-לוגיסטיקה וניהול שרשרת האספקה 

תערוכה דו-שנתית

1,025 מציגים ♦ 55,000 מבקרים ♦ 6 אולמות תצוגה

- EmPack / Label & Print - אריזה והדפסה
- Logistic IT - פתרונות מיחשוב לוגיסטיים
- Move & Lift - שינוע והרמה 
- Store & Load - אחסנה והעמסה
- Manage & Service - ניהול ושרותים 

תצוגות ואירועים מיוחדים:

Transport Logistic 
מתחם עגורנים וציוד הרמה
הדגמות והדרכות שימוש במלגזות
פתרונות לוגיסטיים חדשניים
כנסים ופורומים מקצועיים

מפגשי B2B 


תערוכת Cemat נערכת במקביל לתערוכת התעשייה Hannover Messe 

לאתר יוני
הפקות פרסומיות
(י.א.) בע״מ
חפש