10-12/10/2017

www.it-sa.de


מחיר ביתן ה"הכל-כלול" החל מ-
5,000 
€/ 6 מ"ר 
it-sa - תערוכה בינלאומית יעודית המתמקדת בתחום אבטחת המידע וסייבר

מקום מפגש והחלפת מידע בין מנהלי פרויקטים, מפתחים, מנהלי חברות בינלאומיות ויצרנים.

כ-88% מהמבקרים הם בדרג מקבלי החלטות
כ-50% גידול בכמות המציגים הבינלאומיים 
כ-95% מכלל המבקרים הביעו שביעות רצון גבוהה מרמת התערוכה


הנושאים המובילים לשנת 2017:
אמצעים למניעת cyber crime
 ♦ אבטחת מובייל ♦ ניהול וזיהוי קודי גישה ♦ כרטיסים חכמים ♦ איתור פריצות לרשת ♦ אבטחת ענן ♦ אמצעים ושיטות לאיתור ומניעת זליגת מידע ♦ אנטי ספאם ♦ נוהלי אבטחת מידע ותוכן ברשתות תעשייתיות ♦ אבטחת אינטרנט וניהול פס רחב ♦ אחסון, שיחזור ושיקום מערכות ♦ אבטחת מסחר אלקטרוני 

הצעה מיוחדת לחברות סטארט-אפ 

לאתר יוני
הפקות פרסומיות
(י.א.) בע״מ
חפש