www.powtech.de


26-28.9.2017 


 
מחיר שטח תצוגה:
החל מ-210 
€/ מ"ר

הרשמה מוזלת עד 4.10.2016 891      מציגים
16,000 מבקרים
27,700 מ"ר שטחי תצוגה

משרדנו :
03-6492050-2 nm-il@yonipro.com


טכנולוגיות של חלקיקים, אבקות ומוצקים לתחומי הכימיה, המזון והתרופות

בשילוב TECHNO PHARM - המתמקדת בענף התרופות והרוקחות. 

הנושאים המובילים:
כימיה
מיכרות ומחצבות
קרמיקה וזכוכית
מזון והזנה
תהליכי ייצור
תרופות ורוקחות

תחומי התערוכה:
חומרי גלם I שיטות ותהליכי ערבוב I מיצוק I בקרה I הקטנת נפחים I סינון I ניתוח חלקיקים I טכנ' ננ-חלקיקים I שיטות מדידה ובקרה I טכנ' מילוי ואריזה I ניסור ! אמצעי ניקוי והיגיינה I מחקר ופיתוח I שמירה על איכות הסביבה I בטיחות בתעשייה I מיחזור I אבטחת ובקרת איכות לאתר יוני
הפקות פרסומיות
(י.א.) בע״מ
חפש