למטייל בנירנברג >>

מידע רב באנגלית באתר העירוני הרשמי של נירנברג 
http://www.nuernberg.de/internet/portal_e/reiseziel/offices.html


וכן מידע שימושי רב בעברית באתר למטייל בכתובת:
http://www.lametayel.co.il/%D7%A0%D7%99%D7%A8%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%92


לאתר יוני
הפקות פרסומיות
(י.א.) בע״מ
חפש