בטחון, אבטחה, הצלה וכיבוי אש

שם התערוכה

מקום

התערוכה הבאה

אתר התערוכה

התחומים המוצגים באתר


IWA

נירנברג3-6/03/2017http://www.iwa.info/en/אביזרים, מחנאות ונשק קל לאזרחים ולכוחות הבטחון 

ENFORCE TAC

נירנברג1-2/03/2017http://www.enforcetac.com/eN/נשק וציוד לכוחות הבטחון

FEUR TRUTZ

נירנברג22-23/2/2017http://www.feuertrutz.de/

ציוד ומערכות להתראה וכיבוי אש


 INTERSCHUTZ 

הנובר15-20/06/2020http://www.interschutz.de/homeציוד ומערכות הצלה, כיבוי אש ואבטחה


  


לאתר יוני
הפקות פרסומיות
(י.א.) בע״מ
חפש