תחבורה, משלוחים ושינוע

שם התערוכה

מקום

התערוכה הבאה

אתר התערוכה

התחומים המוצגים בה


CEMAT

הנובר24-28/4/2017http://www.cemat.de/home  שינוע ולוגיסטיקה בתעשייה ובמסחר
תחבורה, משלוחים ושינוע

TRANSPORT LOGISTIC

מינכן9-12/5/2017http://www.transportlogistic.de/en/Home

  מערכות וציוד לשינוע ולוגיסטיקה בים,  

  באוויר וביבשה, תחבורה, משלוחים ושינוע


FACHPACK

נירנברג25-27/9/2018http://www.fachpack.de/en/  חומרים וציוד לתעשית האריזות תחבורה, משלוחים ושינוע
לאתר יוני
הפקות פרסומיות
(י.א.) בע״מ
חפש