מזון ומשקאות

שם התערוכה

מקום

התערוכה הבאה

אתר התערוכה

התחומים המוצגים בתערוכה


BIOFACH

נירנברג15-18/2/2017http://www.biofach.de/en/  מוצרי מזון אורגני

BRAU BEVIALE

נירנברג13-15/11/2018http://www.brau-beviale.de/en/  ציוד וחומרים לתעשית הבירה והמשקאות

DRINKTEC

מינכן11-15/9/2017www.drinktec.com  ציוד ומערכות לתעשית המזון הנוזלי הניגר

FOOD&LIFE

מינכן1-3/12/2017http://www.food-life.de/en/home/  ציוד לענפי האירוח והמטבח ומתנות

IBA

מינכן15-20/9/2018
http://www.iba.de/en/home/  ציוד וחומרים לתעשית האפייה




לאתר יוני
הפקות פרסומיות
(י.א.) בע״מ
חפש